24 Ocak 2013 Perşembe

KURUCAŞİLE YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI


KURUCAŞİLE YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI
 

Nihat YASA [1]

 

İnsanlarımızın önemli bir kısmı yaşadığı çevreyi ve yöreyi görmez,görse de bunun üzerine düşünmez.Bunun nedenlerinden biri belki de en önemlisi yakın zamanlara kadar da yerel tarih çalışmalarının ihmal edilmiş olması ve önemsenmemesidir.Bu ihmaller sonucunda insanlar yaşadıkları yöreye yabancılaşmakta,etraflarındaki tarihi ve kültürel zenginliği anlayamamakta,içinde yaşadıkları yörenin de bir tarihi olabileceğini düşünmemektedirler.Bunun sonucunda kendine,çevresine yabancılaşmış bir toplum ortaya çıkmaktadır.
 
Toplumlar, içinde yaşadıkları çevreye,tarihe ve kültüre karşı sorumluluk duygusu içinde tavır almak durumundadır.Bu sorumluluk bilincinin vazgeçilmez şartı ise araştırmalar sonucu oluşturulmuş,bilgiye ve belgeye dayalı yerel tarih bilincidir.Derinlemesine ve ciddi olarak yapılan yerel tarih araştırmaları ülke tarihinin ana yapı taşlarından birini oluşturacaktır.
 
Yerel Tarih genel tanımıyla  belirli bir yörede,bölgede geçmişin bilgilerini günümüze taşımaktır.

Bizim için yerel tarih Kurucaşile ve çevresidir. Kurucaşile’nin geçmiş dönemdeki adıyla Cromna’nın günümüze taşınmasıdır.

Bizim için yerel tarih bölgemiz insanının dünya çapında ün yapan “Ahşap Tekne Yapımı” ve “Çekdirme”lerinin  günümüze yansımasıdır.

Bizim için yerel tarih Şile, Şeyhler, Ömerler, Kargacak, Demirci, Hacı ve Kirlik Müslim Hoca’dır.

Bizim için yerel tarih Cumalaz(Uğurlu),Danişment ve Kumpos (Alapınar)’dır.

Bizim için yerel tarih Ova Tekkeönü, Ömerler, Hisar ve Curunlu’dur.

Bizim için yerel tarih Turabi(Çayaltı),Aydoğmuş ve Kavaklı’dır.

Bizim için yerel tarih Çambu Karaman,Meydan ve Uğurnas(Kanatlı)dır.

Bizim için yerel tarih Taşlıca,Dizlermezeci,Paşalılar,Sarıderesi ve Elvanlar’dır.

Bizim için yerel tarih Kapısuyu,Çardak(Yeniköy) ve İlyasgeçididir.

Bizim için yerel tarih Başköy,Kızılkilise(Kale),Ziyaret ve Gömeç’tir.

Bizim için yerel tarih Haydutoğlu Mehmet Bey[2] ve Haydar zade Hasan Ağa’[3]dır.

Bizim için yerel tarih Miralay Veli Bey[4] ile İhsan Atukeren’[5]dir.

Bizim için yerel tarih  Ali Fehmi Ağartan[6] ile İbrahim Yapar[7]’dır.

Bizim için yerel tarih Hasan Geniş(Gücük Hasan)[8] ve Behçet Gençalp[9]’tir.

Bizim için yerel tarih burada isimlerini zikredemediğimiz nice kahramanlar ve unutulmaz şahsiyetlerdir,hemşehrilerimizdir.

Bizim için yerel tarih tarihi Pafhlagonia yolları-Tuz yollarıdır.

Bizim için yerel tarih Pança ve Gapmar ve Obruk[10] suyudur.

Uzun bir zaman dilimi içinde Kurucaşile’nin Yerel Tarihi Araştırmaları’na çok büyük önem vermekte ve fırsat buldukça da  zamanımızı Kurucaşilemizin  arşiv araştırmalarına ayırmaktayız.Bu açıdan  bu araştırmalardan elde ettiğimiz bölgemizle ilgili bilgi ve belgeleri de  zaman zaman sosyal paylaşım sitelerinde ve değerli arkadaşımız İlhan Ergül’ün kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptığı “Kurucaşile İnfo”’da okuyucularla paylaşmaktayız.

 Yerel tarihin günümüzde tarihçiler tarafından da önemi belirtilmektedir.  Ülkemizin tarihçilerinden Orhan Koloğlu şöyle demektedir.”Yerel Tarih,genel tarihten çok daha önemli.Çünkü yerel olmazsa genel diye bir tarihten kolay kolay söz edilemez veya eksik kalır.Tarih,yerel tarihle olur.Parçadan bütüne gitmek önemli.Bu yüzden yerel tarihten genel tarihe gidildiği zaman sağlıklı bir yorum ve değerlendirme yapılmış olur” demektedir.

www.tarihvakfi.org.tr yerel tarihi şöyle ifade etmektedir.

”En genel tanımıyla yerel tarih; belli insanların belli bir zaman ve yerdeki öyküleridir. Bu yer bir kent, bir köy, bir mahalle, bir sokak olabileceği gibi bir eğitim kurumu, bir liman ya da bir fabrika da olabilir. Yerel tarih, bize geçmişin sadece belli bir insan topluluğu ya da belli bir mekânla sınırlanan bilgisini sunmaz, aynı zamanda konu edinilen toplumsal grupların, kentin, mahallenin ya da bir fabrikanın içinde bulunduğu daha genel kültürel, sosyal, siyasi ve iktisadi doku hakkında da bilgi verir. Kimi zaman bu bilgiler bir toplumun tarihsel gelişimi ya da dönüşümü için söylenegelen genel geçer yargıların yanlışlığını da ortaya çıkarır.”

Günümüzde yerel tarih yalnızca üniversitelerimizde görev yapan akademisyenlerin alanı olmaktan çıkmış,aynı zamanda tarih meraklıları ve öğretmenler için de önemli bir çalışma alanı olmuştur.

Bölgemizde yerel tarih çalışmaları sadece Kurucaşile’de değil,Hüseyin Çoban,Ersin Bankoğlu,Emrah Arslan,Şinasi Yelkenci ile Bartın Deniz Tarihi Müzesi Oluşturma Grubu’nda,Seyfettin Ceylan ile Çaycuma Yerel Tarih’te, değerli dostumuz Sadi Uyar ile Tefen(Gökçebey)-Zonguldak-Devrek Yerel Tarih’te, Gürdal Özçakır ile Kdz.Ereğli Yerel Tarih’te bir anlam kazanmaktadır.

Dönem dönemde bölgemizde çalışmalarını sürdüren arkadaşlarımızla da bilgi ve belge paylaşımında da bulunmaktayız.Bizimle bilgi ve belge paylaşımı yapan değerli dostlarımıza  da buradan Kurucaşile adına da teşekkür ederiz.

Sonuç olarak;Kurucaşile İnfo’da sizlerle paylaştığımız “KURUCAŞİLE YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI” yazımız ilk yazımız olup,bundan sonra yöremiz ile ilgili olarak tarihi bilgi ve belgeleri bu sayfadan siz değerli okuyucularımızla paylaşmayı düşünüyoruz.

 


[1] Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü


[2] 1800’lü yıllarda Viranşehir Sancağı Mütesellimi


[3] 1840 yıllarda Amasra Kazası Müdürü,Mezarı Kurucaşile Ova Tekkeönü mezarlığındadır.


[4] Bahriyeli Miralay Zonguldak Maden Havzasında Fen Komisyonu Başkanı


[5] Bartın Ortaokulu’nun 1930 yıllarda Müdürü,Miralay Veli Bey’in oğlu


[6] Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden


[7] Kurucaşile eski İlköretim Müdürü


[8] Kurucaşile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı


[9] Kurucaşile’nin ilk Belediye Başkanı


[10] Kurucaşile’de çok eski dönemlerden kalma tarihi çeşmeler

Hiç yorum yok: