30 Mayıs 2014 Cuma

GAZİ ALEMDAR GEMİSİ KAHRAMANLARINDAN ALİ DURSUN (TEVETOĞLU) KAPTAN


 
GAZİ ALEMDAR GEMİSİ KAHRAMANLARINDAN

ALİ DURSUN (TEVETOĞLU) KAPTAN

Gazi Alemdar Gemisinin destansı maceraları ile ilgili araştırmalar yaparken bugün topluma mal olmuş bazı simaların akrabalarının gemi personeli içinde yer aldığını gördüm.

Bunlardan ilk akla gelen iki isim Prof Dr. Mümtaz SOYSAL’ın babası Osman Muhtar (SOYSAL) geminin Karadeniz’deki faaliyetleri sırasında makine subaylarındandır. Diğeri ise Dr. Fethi TEVETOĞLU’nun babası Güverte Üsteğmen Rizeli Ali Dursun Bey (TEVETOĞLU) geminin Ereğli’den hareketi sırasında İkinci Süvarisidir.


 
Nurettin PEKER Nisan 1965 tarihli TARİH KONUŞUYOR adlı Aylık Tarih Mecmuasının 3.cildi 15.sayı 1230. sayfasın da;

Bahriye Dairesince Alemdar gemisinin Süvariliğine emekli Bahriye subayı olan Ereğli’de karantinacılık yapan, Fransızca ve İtalyanca bilen sivil kaptan İsmail Hakkı Bey, ikinci kaptanlığa Ali bey görevlendirilmiştir bilgilerini veriyor.(1)

Burada belirtilen Ali Bey Ereğli Ayın-Pe (Askeri Polis) teşkilatından güverte Üsteğmeni Rizeli Ali Dursun (TEVETOĞLU) Bey olmalıdır.

Nurettin PEKER’in Öl Esir Olma (1966) adlı eserinde Ali Dursun TEVETOĞLU’nu 2. Kaptan olarak değil de gemiye Kdz. Ereğli’den katılan personel içinde 20. sırada Kdz. Ereğli Orta köyünden diye belirtilmiştir. ( 2 )

Ali Dursun TEVETOĞLU Kurtuluş savaşında Anadolu hareketine katılmıştır. Büyük ihtimalle ailesine bir zarar gelmesinden çekinerek eşi ve çocuklarını Kdz. Ereğli’ye yanında getirerek Ortaköy de bir eve yerleştirmiştir.

Yine Nurettin PEKER Öl Esir Olma adlı eserinde ilk kez 1962 yılında yayımlanan yazısındaki bilgileri teyit etmek amacıyla Fethi TEVETOĞLU’na üç kez mektup yazdığını, ancak mektuplarına bir karşılık alamadığını yazıyor.

Deniz Kuvvetleri Dergisi, Mart 1989, sayı: 543’de Fethi TEVETOĞLU tarafından hazırlanıp 19 Mayıs Üniversitesi’nce düzenlenen Uluslararası Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi’ne sunulan bir tebliğ de Ali Dursun TEVETOĞLU’nun o günkü vazifesi Alemdar’ın ikinci komutanlığı olduğu kesin olarak belirtiliyor. (3)

Ali Dursun TEVETOĞLU 1.Dünya savaşı sırasında önemli görevler üstlenen bir İttihatçı idi. Yeni Şafak Gazetesinin araştırmacı yazarı Abdullah MURADOĞLU' nun kaleme aldığı Teşkilat-ı Mahsusa adlı Yazı dizisinin 7.bölümün de “Tarkan'ın Dedesi Kafkas Cephesinde” adlı alt başlıkta şu bilgilere yer verilmektedir:

“Dr. Fethi TEVETOĞLU'nun babası Ali Dursun Kaptan, Teşkilat-ı Mahsusacı Ömer Naci ile birlikte Kafkas-Doğu cephesinde 5 yıl çalıştı. Ali Dursun Kaptan, Kurtuluş savaşının da tescilli denizci kahramanlarındandır. Ali Dursun Kaptan, Pop Star Tarkan'ın da dedesi olmaktadır. Dr. Fethi TEVETOĞLU, MHP lideri Alparslan Türkeş ile birlikte 1944'deki Türkçülük-Turancılık Davası'nda yargılandı. Türkeş ile birlikte Tabutluk denilen hücrelerde yatan bir üsteğmendi. Eski Samsun senatörü Fethi TEVETOĞLU' nun pek çok kitabı vardır.” (4)

İkizdere.net adlı internet sitesinde köşe yazıları bölümünde Bahattin KARAGÖZ Tevetoğlu ailesi ile ilgili şu bilgileri veriyor:

            Dr. Fethi TEVETOĞLU'nun dedesi, Kura-yı Sebalı ( İkizdere) Değirmenci Hasan Dayı'dır.

Dr. Fethi TEVETOĞLU  II. Abdülhamit Han zamanında İkizdere'den çıkıp bahriye subayı olan Ali Dursun Kaptan’ın dört erkek oğlundan üçüncüsüdür. Ali Dursun TEVETOĞLU Hafıza Zehra Hanım ile evlidir.(5)

Ayrıca Prof. Dr. Enver KONUKÇU’nun yaptığı araştırmalara göre, milli mücadele döneminde ilk ve tek deniz savaşını veren Alemdar Gemisi’nde ünlü sanatçı Tarkan TEVETOĞLU’nun dedesi Ali Dursun Tevetoğlu’da yer alıyor bilgisi 2004 yılında yerel basınımızda da yer almıştı. (6)

Bu makaleyi yazarken Nüfus kayıtların da yaptığım araştırmalar sonucunda Tevetoğlu ailesinin kayıtlarını inceledim. Ayrıca Dr. Fethi TEVETOĞLU'nun Ankara’da yaşayan aile bireyleri ve eşi ile telefon görüşmelerim oldu. Sanatçı Tarkan TEVETOĞLU ile ilgili bilgiler netleşti. Tarkan TEVETOĞLU evet bu aile ile akraba fakat sanıldığı gibi Gazi Alemdar Gemisi kahramanlarından Ali Dursun TEVETOĞLU’nun torunu değildir. Onun dedesi Ali Dursun Kaptanın akrabalarından biridir. Aile İkizdere de iki kola ayrılmıştır. Tarkan’ın dedeleri ailenin diğer koluna mensuptur.


İşin ilginç tarafı sanatçı Tarkan yıllardır bu konuda çıkan tüm haberlere karşı susmayı tercih etmektedir.

KAYNAKÇA:

(1)  Nurettin PEKER Tarih Konuşuyor  Aylık Tarih Mecmuası 3.cilt 15.sayı  1230 .sayfa

(2) Nurettin PEKER Öl Esir Olma (1966)

(3) Fethi TEVETOĞLU’nun sunduğu tebliğ Deniz Kuvvetleri Dergisi, Mart 1989, sayı: 543

(4) Abdullah MURADOĞLU Teşkilat-ı Mahsusa Yazı dizisi 7 .bölüm 20.11.2005
(5) Makale :Dr. Fethi Tevetoğlu'nı Neden Andık!

     Yazar Adı: Bahattin KARAGÖZ


(6) Bkz .Tarkan’ın dedesi Alemdar kahramanı 19.06.2004 Demokrat

http://www.ereglidtv.net/arsivsite/haber/haber_ayrinti.asp?Haber_No=2363

 

Hiç yorum yok: