6 Mart 2012 Salı

KDZ.EREĞLİ FUTBOL TARİHİ 1923-1950 (İLK BÜYÜK 3 KULÜBÜMÜZ)

1-TÜRK OCAĞI GAYUR ( AZİMLİ ) FUTBOL TAKIMI

( GENÇLERBİRLİĞİ KULUBÜ )

KULÜP RENKLERİ : SARI -KIRMIZI

FAALİYET SÜRESİ : 1925-1936Bugün elimizde bu takımla ilgili en eski kaynak 15 Eylül 1925 tarihinde yayımlanan Gol Mecmuası’nın orta sayfasında bulunan takım fotoğrafıdır. Dergide bu takımla ilgili başka bir malumat bulunmamaktadır. Bu fotoğrafdan tespit edebildiğimiz futbolcular ise Terzi Refik BEY, Nedim USTA (Marangoz), Mustafa ATAMER (Kaleci) Şevki ATA (Muhasebeci)’dır.

Ayrıca çalışmalarımda arşiv desteği sağlayan Sayın Mülayim ÖZEL bu fotoğrafın orijinal bir örneğini bana ulaştırmıştır. Fakat nedense dergi fotoğrafı basarken sağ ve sol tarafta başlarında fes olan kişileri resimden çıkarmış ve üstte görüldüğü şekilde basmıştır. Fotoğraf Ereğli’mizin o dönemki tek fotoğrafçısı Sadık YILDIZ tarafından çekilmiş olmalıdır. Bu futbol takımı Kdz. Ereğli’de Türk Ocaklarının kapatılmasına kadar Türk Ocağının takımı olarak adlandırılmıştır.

10 Nisan 1931 tarihinde Türk Ocaklarının kapatılmasıyla TÜRK OCAĞI GAYUR FUTBOL TAKIMI kökenin de ki isme yani GENÇLERBİRLİĞİ adına geri döner. Zaten o kuşağın gözünde takımın adı hep GENÇLERBİRLİĞİ’dir. 19 Şubat 1932’de ise Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle Türk Ocaklarının bıraktığı boşluğu doldurmak amacıyla Halkevleri kurulmuştur.

İlimizde Zonguldak Halkevi ise 24 Haziran 1932 tarihinde kurulmuştur. Halkevinin ilk başkanı ( reisi ) Mitat Akif Bey’dir. Halkevleri 9 şubeden oluşmaktadır. Şubelerden biride Spor şubesidir. Zonguldak Halkevi 1932 senesinde Ereğli Gençlerbirliği kulübüne 120 adet sandalye, 3 adet yazı masası, bir kitapevi, 2 adet sigaralık, 1 adet radyo,1 adet telefon ile 12 parçadan oluşan bir bando takımı hibe etmiştir. Ayrıca Zonguldak Halkevi tarafından, Ereğli Gençlerbirliği takımı deniz sporları ile de uğraştığından, 120 lira değerinde bir kik satın alınmış ve eldeki kikleri de onartılmıştır. Yine Ereğli Gençlerbirliği’nin binası 500 lira harcanarak tamir görmüştür. Zonguldak halkevinin bu yardımları “CUMHURİYETİN ON YILINDA ZONGULDAK VE MADEN KÖMÜRÜ HAVZASI” adlı yayında bilgi olarak sunulmuştur. (1)


TÜRK OCAĞI GAYUR FUTBOL TAKIMI ( GENÇLERBİRLİĞİ KULUBÜ )

İDARECİLERİ

İLYAS KARACA ( İLK BAŞKAN ) (1906-1937)


AHMET CÖBEK ( NOTER)

BELİRLENEN FUTBOLCULARI

MUSTAFA ATAMER (KALECİ) (1907-1996)


İBRAHİM ATAMER (1910-1989)


ZİYA MAZLUMCU (1904-1936)


CELAL ACAR (1899-1963)


MEHMET ÇAKAL (1902-1972)


SAFİ ERKUL (SARI SAFİ) (1914-1982)


CEVAT ÇAMLI (1906- 1979)


RIZA CİMİT (İNFİRİ) (1909-1962)


OSMAN ÇELEBİ (1904-1962)


İBRAHİM KOŞMALI (1909-2001)


AHMET SUAT ÇİMENOĞLU (1916-1997)


HASAN KONAK (1915-1996)


ABDURRAHMAN ÖZÇAKIR (1913-1994)


HÜSEYİN ERİMEZ (1915-1991)


MEHMET GÜLEN (BANDOCU) (1913-1967)


ŞEVKİ ATA (MUHASİP) (1906- 1969)


HAŞİM BEY(ÖĞRETMEN) (1912- )


ŞABAN DALAY (ÖĞRETMEN)


NECATİ BABAOĞLU


İBRAHİM KILLIOĞLU


NEDİM USTA (MARANGOZ)


SUAT BAŞOL


NİYAZİ KIR (SAYACI NİYAZİ)


NİYAZİ TAŞCI (KALECİ)


CAFER BEY (KÜRDÜNOĞLU)


AHMET BEY (PİDECİ HACI BABANIN OĞLU)


TERZİ REFİK BEY (EBU MÜSLİM BEYİN OĞLU)


RIFAT BEY


KENAN BEY


MAZHAR BEY


SAFİ BEY


ÖZKAN BEY (İNGİLİZ ÖZKAN)

BELİRLENEN MAÇLARI

GENÇLERBİRLİĞİ - ZONGULDAK MUHTELİT( KARMA )TAKIMI 2-1 1930 ?

(KAYNAK KİŞİ HASAN KONAK ERDOĞAN ERKMENLE SÖYLEŞİ ŞİRİN EREĞLİ GAZETESİ)

ZONGULDAK HALKEVİ TAKIMI-GENÇLERBİRLİĞİ 2-5 28.07.1933

( KAYNAK ABDURRAHMAN ÖZÇAKIR’IN NOT DÜŞTÜĞÜ MAÇ İLE İLGİLİ FOTOĞRAF

VE KÖROĞLU GAZETESİ NO:551 05.08.1932 CUMARTESİ )

GENÇLERBİRLİĞİ-KOZLU 2-2 08.09.1934

(KÖROĞLU GAZETESİ NO: 667 15.09.1934 CUMARTESİ)

1- (KAYNAK: “Cumhuriyetin On Yılında Zonguldak ve Maden Kömürü Havzası”
Sayfa: 267 Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yayını Sanayii Nefise Matbaası 1933)2-EREĞLİ İDMAN YURDU KULÜBÜ

KULÜP BAŞKANI: SADEDDİN ERİŞEN

KURUCULARI: SADEDDİN ERİŞEN, NEŞET BEY, ŞEVKİ BEY

KULÜP RENKLERİ: SARI-LACİVERT

FAALİYET SÜRESİ: 20.08.1930-1936


Ereğli İdman Yurdu’nun kuruluş tarihi 1914’tür.Fakat 1.Dünya Savaşı döneminde faaliyet gösterememiştir. Ereğli İdman Yurdu 20 Ağustos 1930 tarihinde tekrar hayat bulması Sadeddin ERİŞEN, Neşet Bey ve Şevki Bey’in gayretleriyle olmuştur. Bu kulübün Futbol, Denizcilik, Atletizm ve Musiki faaliyetleri ile uğraştığı yine aza defterinden anlaşılmaktadır. Yenimahalle’de bu gün Öztürk Apartmanın bulunduğu yerdeki binada kurulmuştur. (Rahmetli Sait ÖZTÜRK Beye ait bina) Ereğli İdman Yurdu Aza defterinde 132 sayfa kayıt tutulmuş üye bilgiler Sadeddin ERİŞEN tarafından tek tek işlenmiştir. Kayıtlı 130 üye gözükmektedir.
( 2 sayfa boş bırakılmıştır ) Üyelerinin profilini kabataslak incelersek Dönemin Zonguldak Mebusları Celal Sahir Bey ( Fahri Üye ) ve Ragıp Bey ( Fahri Üye ) Dönemin Kaymakamı Mehmet Halit Bey ( Fahri üye ) 18 Erkek 6 Bayan olmak üzere toplam 24 Muallim ( Öğretmen ), 2 Kömür Şirketi Temsilcisi, 3 Mühendis, 22 Memur (çeşitli kurumlarda çalışan), 3 Muhasip,5 Şirket Kâtibi, 2 Vapur Acentesi Sahibi, 4 Maden İşletmecisi, 9 Sandal, Kayık Sahibi ve Motorcu, 1 Eczacı, 1 Doktor, 1 Diş Hekimi, 1 Liman Reisi, 10 Adet Küçük Esnaf, 8 Tüccar, 3 Müfettiş, 1 Sorgu Hâkimi, 2 Asker Emeklisi, 4 Öğrenci, 1 Eczacı kalfası, 1 Yurt odacısı, 1 Harman Çavuşu şeklindedir. Geri kalan üyelerle ilgili herhangi bir meslek kaydı yoktur. Bayan Üye sayısı 18’dir ve yukarıda belirtildiği gibi 6 tanesi öğretmendir.

Zonguldak Mebusu 94 numaralı üye Ragıp Bey’in ( ÖZDEMİROĞLU ) ilgili sayfasında şöyle bir not dikkatimizi çekiyor.Yurt binasının icarını deruhte etmiş (Binanın kirasını üstlenmiş) ve bu sebepten kendisine heyet-i idare kararı ile teşekkürname takdim edilmiştir.(Karar 23.7.1932)

Diğer Zonguldak Mebusu 67 numaralı üye Celal Sahir Bey ( EROZAN ) ise gayet renkli bir simadır. 29 Eylül 1883’te İstanbul’da doğmuştur.

Atatürk’ün talimatıyla kurulan Türk Dil Kurumu’nun dört kurucu üyesinden biridir. “Türk Dili Tetkik Cemiyeti”nin kuruluş dilekçesinde görevi, “veznedar” olarak belirtilmiştir. 26 Eylül 1932’de toplanan ilk Türk Dili Kurultayı, dilin söz varlığını saptamak üzere “Lügat ve Istılah Kolu”nu kurmuş, “Umumi Merkez Heyeti” de kol başkanlığına Celal Sahir EROZAN’ı getirmiştir. (1932)

Şair olarak tanınan Celal Sahir Bey Servet-i Fünun dönemi şairlerindendir. Şiir yazmaya çocukluk döneminde başlamış; dokuz yaşındayken güzel şiir okuduğu için 2. Abdülhamid’in dikkatini çekmiştir.

Celal Sahir Bey 1903’te “Hariciye Nezâreti”nde görev başlamış,1907’den sonra Kabataş ve Mercan Liselerinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Meşrutiyetin ilanını izleyen günlerde Celal Sahir Bey bir yandan “dilin sadeleştirilmesini” isteyen aydınların yanında olmuş, bir yandan da yazı hayatına türlü etkinlikler katmıştır. Türkçülük akımıyla ilgilenen Celal Sahir Bey, Türk dili konusundaki görüşleriyle Yeni Lisan eyleminin İstanbul’da ilk önderleri arasına girmiş, Servetifünun Dergisi kapanınca, “Milli Edebiyat” akımını benimsemiş, hece ölçüsüyle şiirler yayımlamıştır. 1911’de Selanik’e gitmiş, burada çıkarılan Türk Yurdu, Türk Derneği, Genç Kalemler gibi dergilere yazmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir ara ticaret yapmış, Cumhuriyetin ilanından sonra 1928’de Zonguldak Milletvekili seçilmiştir. Harf Devrimini gerçekleştiren kurula katılmış, Türk Dil Kurumu’nun kuruluşuyla birlikte, hep savunduğu dilde sadeleşme eyleminin yapıcıları içinde yer almıştır. 16 Kasım 1935’te akciğer kanserinden yaşamını yitirmiştir.

Rıdvan ÇİMENOĞLU’ndan öğrendiğimiz üzere takımın futbol sahası olarak kullandığı alan şu an günümüzde Amiral Lojmanının bulunduğu alandır. Bu saha daha sonra Amele Birliği Kulübü’nün kayıklarının tamir edildiği tamirhane olmuştur.

Ereğli İdman Yurdu denilince akla gelen, şehrimizin hafızasında önemli bir iz bırakan olay 9-13 Temmuz 1934 tarihinde gerçekleşen kikler ve yelkenli ile gerçekleştirilen İstanbul seyahatidir. Ereğli İdman Yurdu kürek çekerek sahilleri takip ederek bu zorlu işi başarmıştır. İki takım oluşturulmuş birinci kiktekiler 20 yaş altı ikinci kiktekiler ise 20 yaş üstündekilerden seçilmiştir. Bu yolculuğa katılanlar; Hüseyin GÜRDAL ( Moskof ), Zülfi ÇITAK, Müslim oğlu İbrahim Bey( Sandalcı ),Yakup ARGÜN, Vahit Bey, Hacı KUZU, İzzet Bey, Abdullah OKAY ( Sandalcı ),Ekrem SÜREL( Bakkal ) Abdullah ÜLKER, Ahmet Bey (Kara Kulukçu), Ahmet KAPLAMA ( Fırıncı), Şinasi Bey ( Hacı oğlu ),Mehmet ABALI ( Abalı oğlu) (Mehmet Bey için Kulüp Aza defterinde Kiklerle yola çıkan arkadaşlarına motorla yetişerek takdir toplamıştır notu düşülmüştür.) Yelkenlide ise Şaban Bey ( Öğretmen ), Zekai Bey ( Öğretmen ),Şahidi Bey( Öğretmen),
Halis Bey( Kökçülerin Hacı Mehmet’in oğlu ), İsmail AKSAN, Refik SART ve İdman Yurdu Kulübü’nün Başkanı Sadeddin ERİŞEN bey bulunmaktadır. Hafız Mehmet Bey (Ölecek oğlu) seyahatte idare memuru olarak görevlendirilmiştir. Yine Kulüp Aza defterinden öğrendiğimize göre Refik SART dönüşte İstanbul’da kalmıştır.

14 Temmuz 1934 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 5. sayfada bu seyahat haber olarak verilmiştir. Buna göre bir çifte, iki kik ve bir ağırlık sandalı ile 20 kadar sporcunun İstanbul’a ulaştığı, sporcuların İstanbul Halkevi’nde misafir edildikleri, İstanbul da dört gün kalarak yine İzmit körfezi sahillerinden dolaşarak, futbol maçları da yaparak Ereğli’ye dönecekleri belirtilmiştir. Bu süre zarfında sandalların Galatasaray’ın Bebek’teki denizcilik lokalinde kalacağı bilgisi de verilmektedir.
                
Sadeddin Bey deniz sporlarına çok önem verirdi. Bugünkü SSK Hastanesinin bulunduğu yerde 1 Temmuz Denizcilik Bayramı ve 30 Ağustos Tayyare Bayramları münasebetiyle kik yarışları, sandal yarışları, mavna yarışları, yüzme ve ördek kapma yarışmaları yapılırdı. Ayrıca bayanların da kürekçi takımları vardı. İdman Yurdunun 17 ve 20 numaralı üyeleri iki bayan ile ilgili Kulüp Aza defterinden burada vereceğimiz bilgiler bize 1930’lu yılların Kdz. Ereğlisi ile ilgili çok değerli bilgiler sunuyor. 17 numaralı üye Adile Hanım Sadeddin ERİŞEN’in kızıdır. Adile Hanım 30 Ağustos 1931 tarihinde Tayyare Bayramı menfaatine düzenlenen deniz yarışlarında 2 çifte sandal ile birinci gelmiştir. 20 numaralı üye Perihan Hanım’da aynı şekilde 30 Ağustos Tayyare Bayramı münasebetiyle 4.9.1931 tarihinde yapılan iki çifte Hanım sandal yarışlarında birinci gelmiştir. Bugün bile zevkle izlenen yağlı direk yarışmasının ödülünü bizzat Sadeddin Bey cebinden ödermiş.

Sadeddin Bey ile ilgili şu bilgileri ise yine Kulüp Aza defterinden ulaşıyoruz.1909–1914 yılları arasında İstanbul’da Hubertus Avcı Kulubü İdari üyesi, Devrek Avcı Cemiyeti kurucusu ve başkanı, İstanbul Stadyum kurucularındandır. 20.08.1930 tarihinden 12.05.1935 tarihine kadar Ereğli İdman Yurdu başkanlığını yaptı. Sadeddin Bey Kulüp başkanlığından kendi isteği ile işlerinin yoğunluğunu mazeret göstererek istifa etmiştir.KULÜBÜN BELİRLENEN FUTBOLCULARI

İSMAİL AKSAN (KALECİ-ÇARPAN İSMAİL) (1911-1968)


SAFİ ERKUL (SARI SAFİ) (1914-1982)


AHMET ŞEVKİ ATA (MUHASİP) (1906-1969)


İSMAİL HAKKI BEY (BAŞÖĞRETMEN) (1908- )


HAŞİM BEY(KALECİ-ÖĞRETMEN) (1912- )


CEVAT ÇAMLI (MADENCİ) (1906-1979)


RAHMİ BEY (PERUKÂR, BERBER) (1900- )


İSMAİL NECATİ ALTUĞ(ORMAN MEMURU) (1902- )


HIFZI BEY (ÖĞRETMEN) (1905- )


NURİ BEY (ÖĞRENCİ) (1914- )


AHMET KAPLAMA (FIRINCI) (1910- )


MUHLİS BEY(MARANGOZ) (1914- )


TACEDDİN BEY(TELEFON MEMURU) (1911- )


MAHMUT BEY (AS. TIP FAK. ÖĞRENCİSİ) (1908- )


AHMET BEY(KARA KULUKÇU, MOTORCU) (1904- )


ARİFİ DÜNDAR BEY(TEDRİSAT MÜFETTİŞİ) (1900- )


MEHMET BEY(YURDUN ODACISI) (1910- )


ŞAHİDİ BEY (ÖĞRETMEN) (1909- )


ŞEKİP BEY (MADEN MEKTEBİ ÖĞRETMENİ) (1903- )


SADİ BEY(ZON. BLD. ELEKTRİK MEMURU) (1906- )


ŞİNASİ BEY(HACI OĞLU NAMLI-MARANGOZ) (1912- )


MELİH BEY) (POSTA DAĞITICISI ) (1912- )


CELAL ACAR(BARON NAMLI-ORMAN MEMURU) (1899-1963)


FERMAN BEY (TÜCCAR) (1907- )


HAMİ BEY (KANDİLLİ OCAKLARI BAŞKÂTİBİ) (1901- )


MEHMET FAHRİ BEY(MÜHENDİS) (1907- )


KEMAL BEY(ÇAMLI OCAĞI MUHASİBİ) (1904- )


İNAM KARAMAHMUTOĞLU (MADENCİ) (1903- )


CEMAL BEY(KANDİLLİDE MEMUR) (1904- )


ZEKAİ BEY(ÖĞRETMEN) (1909- )


EKREM SÜREL (BAKKAL) (1914- )


CEVDET ÇAMLI (KÂTİP) (1916- )


HÜSEYİN GÜRDAL (MOSKOF HÜSEYİN) (1918- )

KAYNAKLAR:

1-CELAL SAHİR EROZAN (KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI TÜRK BÜYÜKLERİ SERİSİ) YAZARI: NESRİN TAĞIZADE KARACA BASIM YILI 1992

2-14 TEMMUZ 1934 CUMHURİYET GAZETESİ

3-KARADENİZ EREĞLİ TARİH DOĞA VE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA DERNEĞİ BÜLTENİ SAYI:29 NİYAZİ DEMİREL’İN EREĞLİDE FUTBOL (IV) ADLI YAZI DİZİSİ

4-KARADENİZ EREĞLİ TARİH DOĞA VE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA DERNEĞİ BÜLTENİ SAYI:40

5-1930 TARİHLİ İDMAN YURDU AZA DEFTERİ


3-HALKEVİ EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ (EREĞLİ AKIN SPOR)

KULÜP RENKLERİ: EFLATUN-KIRMIZI, YEŞİL-BEYAZ (1939 yılından itibaren)

FAALİYET SÜRESİ: 1936-1951
Ereğli’de Halkevi 1936 yılında kuruldu. İlk başkanı Noter Ahmet CÖBEK’dir. Halkevlerinin ülke içindeki çalışmaları, dokuz şube halinde düzenlenmiştir:

1-Dil-Edebiyat 2-Güzel Sanatlar 3-Temsil (Tiyatro) 4-Spor 5-Sosyal Yardım

6-Halk Dershaneleri ve Kursları 7-Kütüphane ve Yayın 8-Köycülük 9-Tarih ve Müze

İşte bu düzenlemeye uygun olarak spor faaliyetleri için Ereğli Gençlik Kulübü 1936 yılında Celal ACAR’ın önderliğinde kuruldu. Celal ACAR ilerlemiş yaşına rağmen bu takımda oynamıştır. Günümüz anlamında bir nevi menajer futbolcu diyebiliriz. Halkevi başkanlığını yürüten Ereğli Noteri Ahmet CÖBEK futbola çok destek vermiştir. Kulüp Ereğli’nin ilk tescilli futbol takımı olmuştur. Futbolculardan Yakup ARGÜN’ün verdiği bilgilere göre renkleri 1939 yılında yeşil-beyaz olarak değiştirilmiştir. Rıdvan ÇİMENOĞLU ise futbolcusu olduğu dönemde takımın renklerinin mavi-beyaz olarak değiştiğini söylemektedir.

Halkevi çatısı altında ayrıca aynı dönemde birde voleybol takımı kurulmuştur. Voleybol takımını jimnastik hocası Veli Bey çalıştırmıştır. Akçakoca, Kandilli Düzce’de maçlar yapılmıştır. ( 1941-1945 )

Bugün Kdz. Ereğli Halkevi çalışmalarını incelemek için maalesef elimizde yazılı bir kaynak kitap veya Halkevinin çıkardığı süreli yayın bulunmamaktadır. Yaptığım araştırmalar neticesinde Halkevinin bir dergi çıkarmadığı sonucuna ulaştım.

Dönemin fotoğraflarından Halkevi binasının yerini tespit etmekteyiz. Ayrıca Halkevi tarafından daha önce 1932 yılında kurulan şehir bandosunun desteklendiğini tek tip elbiseler diktirildiğini görüyoruz. Kdz. Ereğli Halkevi ayrıca yine dönemin fotoğraflardan gördüğümüz ve o dönemde futbol takımında yer alan Temel AÇAN’dan aldığımız bilgilere göre bayanlara biçki dikiş kursları vermiş. Tiyatro oyunları sergilemiş ve Yenimahalle deki sinemada döneme ait sinema filmlerini halka seyrettirmiştir.

Bu konu ile ilgili Ömer TÜRKOĞLU’nun yazdığı bir makale de ki şu bilgileri vermeyi uygun görüyorum.”Görsel propaganda aracı olarak oldukça önem verilen film gösterimleri partinin öngördüğü koşullar çerçevesinde uygulamaya geçirilmiş ve partinin ve hükümetin göndereceği filmler ile halkevi idari heyetinin belli özellikleri göz önünde bulundurarak temin edeceği filmler dışında başka bir filmin halkevlerinde gösterimine izin verilmeyeceği bir genelge ile bildirilmiştir”

Halkevlerinin merkeziyetçi örgütlenme yapısı ve işlevselliği Tek Parti Döneminin yegâne partisi ve ideolojisinin tabana yayılmasında önemli bir araç niteliğine sahiptir. Bu anlamda görevi yalnızca kimi araştırmacıların ağırlıklı olarak ön plana çıkardıkları gibi ülke insanına çağdaşlığı ve ulusal kültürü vermek olmamış belki de bunlardan daha fazla olarak yönetimin ideolojisinden kaynaklanan bazı uygulamalarını tabana benimsetmek ve bu yolla da yine sistemi korumak ve kollamak olmuştur.

Kdz. Ereğli’de Çarşı, Bozhane ve Yenimahalle gençleri Halkevi spor faaliyetleri içinde bir çatıda birleşmiştir. Ayrıca su sporlarına da önem verilmiştir.

Celal ACAR’ın hocalığını yaptığı futbol takımı 1939 yılında Ereğli Akınspor adını alarak Kdz. Ereğli’nin ilk tescilli futbol takımı olma özelliğini kazanmıştır.1951 yılına gelindiğinde ise Göztepe Gençlik Kulübü ile birleşerek 15 yıllık macerasını böylece noktalamıştır.

Burada ilginç bir benzerlik ve talihin ve tarihin cilvesi göze çarpmaktadır. Türk Ocaklarının kaldırılması ile Türk Ocağı Gayur Futbol Takımı kapanmış sonrasında Türk Ocakları’nın yerini alan Halkevlerinin kurulmasıyla 1936 da bu şekilde Halkevi Ereğli Gençlik Spor Kulübü (Ereğli Akın Spor) takımı kurulmuştur. 1951 yılında Adalet Partisinin çalışmaları sonucu TBMM de kabul edilen Refik Şevket İNCE ve arkadaşların sunduğu kanun teklifi ile 8 Ağustos 1951 tarihli oturumda Halkevlerinin faaliyetlerinin durdurulması kabul edilmiş ve 3 gün sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. (5830 sayılı yasa)

Bunun etkisi ile Halkevi Ereğli Gençlik Spor Kulübü (Ereğli Akın Spor) da 1951 yılında Göztepe Gençlik Kulübü ile birleşmiştir. Tüm gelişmeleri sonuç olarak ben şöyle yorumluyorum. Türk Ocakları 1912 yılında kurulmuş ve Osmanlı Devletini simgeleyen ve içinde kaldırıldığı döneme kadar İttihat ve Terakki yanlılarını barındıran kurumlardı. Genç Cumhuriyet kendi kültürünü yaymak, yapmak istedikleri hamleleri Anadolu’ya kadar yaymak için Halkevlerini kurdu.1950 yılına gelindiğinde ise artık çok partili hayatla beraber Adalet Partisi iktidarı rüzgârı esiyordu. Ülke yeni bir yol ayrımına yönelirken Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisinin açtığı Halkevlerini kapattı, yerine alternatif bir başka kurumda oluşturmadı. Kdz. Ereğli futbol tarihinin bu kısa kesit içindeki değerlendirmesini yaparken şunu da görmüş oluyoruz: Ülkedeki siyasal yaşamdaki değişikliklerin iz düşümü futbola ne kadarda yoğun bir şekilde yansımış spor ve siyaset demek ki istense de istenmese de yan yana yürümüştür.

Kdz. Ereğli’nin ilk spor kulüpleri ile ilgili dikkati çeken önemli husus takımların renkleridir. Evet, görüldüğü gibi üç büyük İstanbul kulübünün renkleri takımlarımızca kullanılmıştır. İstanbul’un etkisi demek ki çok büyüktür ayrıca aynı durum futbolcu lakaplarında bile kendini gösterir. Beşiktaşlı Çengel Hüseyin’in etkisi ile Yakup ARGÜN Çengel Yakup, Vefa Spor’lu Atom İsmet’in etkisi ile Ali DURA Atom Ali lakaplarını almışlardır. Hatta İzmir’deki Altınordu Sporlu Baron Fevzi’den (26 Ekim 1923 tarihinde Romanya'ya karşı oynadığımız ilk milli müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı bu ilk milli maçımızda oynayan futbolculardan biridir) esinlenenler Celal ACAR’a bu lakabı vermişlerdir.


BELİRLENEN FUTBOLCULARI

CELAL ACAR ( 1899-1963)


CEVAT ÇAMLI ( 1906-1979)


ZİYAETTİN CIBIR (MOBİLYACILIK VE OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ) ( 1920- )


TEMEL AÇAN (ZİRAAT BANKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİ) ( 1921- )


İDRİS AKTOP ( 1921- )


ALİ KOF ( 1925- )


RIDVAN ÇİMENOĞLU ( 1925- )


RAHMİ ÇANKIRI (TERZİ) ( 1920- )


AHMET CÖBEK (BAKKAL) ( 1918-1999)


ZEKİ CIBIR ( 1927-1999)


SAFİ ERKUL (SARI SAFİ) ( 1904-1982)


ABDURRAHMAN ÖZÇAKIR (NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE MEMUR) ( 1913-1994)


NİYAZİ DEMİREL (KARABÜK DEMİR ÇELİKTEN EMEKLİ) ( 1921-1999)


HASAN VAHİT EVECEK ( 1918-2006)


ORHAN TAK (BERBER, LOKANTACI) ( 1924-1967)


SAMİ KÖMÜRCÜ ( 1926-1956)


FUAT YENER (KALECİ) ( 1927-1998)


ALİ DURA ( 1924-1990)


MEHMET GÜLEN (BANDOCU, TERZİ) ( 1913-1967)


MUSTAFA KEMAL CÖBEK ( 1920-2002)


YAKUP ARGÜN(ÇENGEL) (İŞ BANKASINDAN EMEKLİ) ( 1921-2002)


MAHMUT ZİYA OKAY ( 1924-1950)


ABDURRAHİM ÜLKER (ABDÜL) ( 1920-1978)


MAHİR KUN (KASAP) ( 1920-1992)


DANİŞ ŞALVAT


MUZAFFER SELVİ (BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ)


SEMİH DURU (DURU TURİZM’İN KURUCUSU)


NİYAZİ DEMİRER


NİYAZİ BOSTAN (YANBACAK NİYAZİ)


ŞAHABETTİN CÖBEK (EMEKLİ ALBAY)


ENVER AYDOĞAN


MUZAFFER ÇAKMAKKAYA


SEDAT GÜLER (KÖFTE SEDAT)


SALİH AKTAŞ


TEMEL GÜLEN


RIDVAN TERZİ


AHMET ERGİN


İLHAN ÖZYAĞCI


ŞERAFETTİN DURMAZ


SEYFİ DEMİRTAŞ ( ZONGULDAK’TAN TAKVİYE İÇİN ÇAĞRILIRDI)


NEVZAT BEY


İHSAN BEY


ZİYA (NEYRENLİ ZİYA)


MEHMET BEY (KAKDİŞ) (KALECİ)


FUTBOLCULARIN OYNADIĞI MEVKİLER:

ŞAHABETTİN CÖBEK (KALECİ)


MUSTAFA CÖBEK (KALECİ)


TEMEL AÇAN (KALECİ, BEK)


MEHMET GÜLEN (BEK)


ENVER AYDOĞAN (BEK)


ALİ DORA (BEK)


MAHİR KUN (HAF)


ZİYAATİN CIBIR (HAF)


YAKUP ARGUN (HAF)


VAHİT EVECEK (ORTA HAF)


SEDAT GÜLER (SAĞ İÇ FORVET)


NİYAZİ DEMİREL (FORVET SAĞ AÇIK)


SEYFİ DEMİRTAŞ (SANTRAFOR)


SAFİ ERKUL (FORVET SOL AÇIK MEVKİİ)


ORHAN TAK (BEK)


MUZAFFER ÇAKMAKKAYA (ORTA SAHA)


TESBİT EDİLEN MAÇLARI

AKÇAKOCA –EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ 0-1

AĞUSTOS  1937 (GOL; SAFİ ERKUL)

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-ZONGULDAK ŞEN SPOR 5-0

AĞUSTOS 1937

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-KOZLU 4-0

EYLÜL 1937

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-ZONGULDAK KÖMÜR SPOR 5-0

1937

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ- TAKSİM GENÇLİK 1-0

1937

KOZLU- EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ 1-3 1937 (GOLLER HİKMET RONA, SAFİ ERKUL, NİYAZİ DEMİREL)

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-DEVREK HALKEVİ TAKIMI 4-0

19.08.1937

ZONGULDAK KÖMÜR SPOR- EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ 1-4

1938 (GOLLER; SEYFİ DEMİRTAŞ, SEDAT GÜLER, NİYAZİ DEMİREL)

AKÇAKOCA-EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ 1-1

1938

EREĞLİGENÇLİK SPOR KULUBÜ-VEFASPOR 2-2
12.06.1938 ( GOLLER; NİYAZİ DEMİREL, SAFİ ERKUL)

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-ZONGULDAK MUHTELİT(KARMA) 2-1

19.06.1938

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-ZONGULDAK TALEBE TAKIMI 3-1

25.06.1938

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-AKÇAKOCA 8-0
03.07.1938

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-İSTANBUL MUHTELİT TAKIMI 4-2
07.08.1938

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-EYÜP HALKEVİ TAKIMI 3-3
 21.08.1938

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-BEYKOZ (VEFA -TOPKAPI TAKVİYELİ ) 3-1

04.09.1938

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-KASIMPAŞASPOR 2-0

17.09.1938

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-İSTANBUL ŞEHREMİNİSPOR 3-2
25.09.1938

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-İSTANBUL ŞEHREMİNİ 1-5
10.06.1939

EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ -EYÜPSPOR 0-1
1939

EREĞLİ GENÇLİK SPOR KULUBÜ-GALATA GENÇLERBİRLİĞİ (2 MAÇ YAPILMIŞ BİRİ BERABERE BİRİSİNİ İSE EREĞLİ TAKIMININ 3-2 GALİBİYETİ İLE SONA ERMİŞTİR)

25.07.1939

EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ-BARTINSPOR 5-0

22.07.1939

EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ-ZONGULDAKSPOR

(MINTIKA ŞAMPİYONLUĞU FİNAL MAÇI BU MAÇ ZONGULDAKSPORLU İDARECİLERİN SEREMONİ YAPIP KENDİLERİNİ ŞAMPİYON İLAN ETMESİYLE OYNANAMAMIŞTIR)

05.08.1939

EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ-BARTINSPOR 2-1
 18.10.1939

EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ -KOZLU 3-1
26.05.1940

EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ-ZONGULDAKSPOR 3-2
30.06.1940

AKÇAKOCA- EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ 1-0
 21.06.1941

EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ- ZONGULDAK-KOZLU KARMASI 3-1

06.10.1941

EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ -ASKERİ ALAY TAKIMI 8-3

12.03.1943

EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ-GALATA GENÇLİK 2-2
05-07-1946

EREĞLİ HALKEVİ AKINSPOR KULUBÜ - AKÇAKOCA 3-2
02-04-1947NOT:BU ÇALIŞMA KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİNİN YAYIN ORGANI YERLİ GASTE'NİN
13,14,15.SAYILARINDA YAYINLANMIŞTIR...
 

Hiç yorum yok: