4 Haziran 2008 Çarşamba

KDZ.EREĞLİNİN VELİNİMETİ NİMET HOCANİMET HOCA

1854 SAMSUN (VEZİRKÖPRÜ) -1921 KDZ.EREĞLİ1854 yılında Vezirköprü’de ( Samsun ) doğmuştur, babası Vezirköprü tüccarlarından ve tabakhane işleten Fazlı Efendidir. Vezirköprü Rüştiye Mektebini ve aynı zamanda hafızlığı da tamamladıktan sonra İstanbul’da Fatih medresesinden diploma alarak *Dar-ül Muallimin Mektebine ( Öğretmen Okulu ) girmiş ve oradan birincilikle mezun olmuştur.Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) tarafından 1881 yılında 27 yaşında iken Ereğli Rüştiye Okulu Başöğretmenliğine tayin edilmiştir.

1889 yılında Ereğli’ye gelen Bolu Mutasarrıfı ( Kaymakam ) İsmail Kemal Bey; Nimet Hoca’nın yüksek kıymetini ve öğrencilere aşıladığı kültürün verimini görüp takdir ederek Bolu İdadisi ( Lise ) Müdürlüğüne tayinine İrade-i Seniyye ( Padişah emri ) çıkarmış ve Nimet Hoca, bütün ailesi ile Bolu’ya gitmek üzere yola çıkmıştır. Ereğli halkının II .Abdülhamid’e çektiği şiddetli telgraflar üzerine II .Abdülhamid’in emri ile Akçakoca’dan geriye döndürülmüştür.

Maarif Nezareti tarafından okulunda Fransızca öğretilmesi emredilmiş ve tahsisat
( kaynak ) verilmemiş olmasına rağmen bir öğretmen tutarak kendisi Fransızca öğrenmiş, çocuklara Fransızca dersi vermeye başlamıştır. 1914 yılında emekli olduğu halde ilmini takdir eden öğrenci velilerinin ısrarı üzerine evinde özel olarak 30 kadar öğrenciye ders vermiştir. Zaten kendisi çalışkan ve kıymetli gençleri yetiştirmek için Kelam (İslam felsefesi), Mantık, Kozmoğrafya (Gök Bilimi) gibi program dışı dersler okutmaktan çekinmezdi.

Kurtuluş savaşında Ereğli Müdafaa-i Milliye derneğinin kurulmasında rol oynamıştır. Fransız donanması; Ereğli’ye geldiği vakit memleketin ileri gelenler ile birlikte donanmaya gitmiş, aradaki bazı anlaşmazlıkların önüne geçmiştir

Çok okuyan, güzel konuşan, aydın bir kişidir. Öğretmek için öğrenmenin gerekliliğine inanmıştı. Edebiyattan Fen’e kadar zengin bir kitaplığa sahipti.Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında Hukuk Başkanlığı da yapmıştır.


Kendisi cömert, gönlü zengin bir kişiydi, babasının Vezirköprü’de ölümünden 10 sene sonra bir kolera salgınında iki erkek ve bir kız kardeşi de ölmüştü Oldukça zengin olan mirasını bunların çocuklarına bağışlamıştır.

Çağının bütün ilimlerini hakkı ile bilen, açık fikirli, aydın, son derece kültürlü bir kişiydi. Fars ve Arap edebiyatına meraklı idi. Arabistan da hiç bulunmadığı halde mükemmel Arapça konuşurdu. Ereğli ve Ereğlilileri bütün mevcudiyet ile sevmese, onların yolunda 40 yıl kendisini feda etmeseydi, büyük makamlara yükselebilecek yetenekte bir kişiydi. Bütün insanlık ihtiraslarını atan bu değerli kişiyi, Ereğlililer son derece takdir eder, onun nefsini feda ederek Ereğlililerin kültürünü, benliğini yükseltmesine karşısında, çocuğundan en büyüğüne kadar 40 yıllık bir nesil yetiştiren hocalarına dört elle sarılırlar ve onu candan severlerdi.

Belki de hiç bir insan onun kadar hürmet görmemiştir, zira Nimet Hocamız Ereğlililerin iç kültürünün en büyük velinimeti idi.Onun öğrencileri hiç bir yerde mahçup olmamıştır ve her sahada başarılı olmuşlardır.

Eğitimci ve Kdz.Ereğli’de ulusal kurtuluş hareketini başlatanlardan olduğu için hala saygıyla ve şükranla anılmaktadır.Fakat ne acıdır ki mezarının yeri şu an tespit edilememektedir.

GÜRDAL ÖZÇAKIR

*DârülmuallimînSultan Abdülmecid döneminde, rüştiyelere (ortaokul) erkek öğretmen yetiştirmek üzere açılan okul (1847) .

KAYNAKLAR:KDZ.EREĞLİ NİMET İLKÖĞRETİM OKULU WEB SİTESİ
ECZACI S.NİHAT DURAN KDZ.EREĞLİ TARİHİ
(21 ŞUBAT 1945 HER HAKKI EREĞLİ HALKEVİ’NE ARMAĞAN EDİLMİŞTİR )
SADELEŞTİREN : GÜRDAL ÖZÇAKIR

Hiç yorum yok: