9 Ağustos 2007 Perşembe

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI (ERDEMİR)

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), Türkiye’nin ithalat yoluyla karşılanan yassı haddelenmiş demir çelik ihtiyacını yurt içinden karşılamak üzere, özel teşebbüs statüsünde bir şirket olarak 28 Şubat 1960 tarih ve 7.462 sayılı kanunla kurulmuştur. Haziran 1961’de temeli atılan tesisler 42 ay süren inşaat ve montaj çalışmalarından sonra, 15 Mayıs 1965 tarihinde fiilen işletmeye alınmıştır. Erdemir , kuruluşunda 470,000 ton olan yıllık ham çelik üretim kapasitesini, 1969-72 döneminde gerçekleştirilen “Ara Tevsiat”, 1972-78 döneminde gerçekleştirilen “I. Kademe Tevsiat”, 1978-83 döneminde gerçekleştirilen “II. Kademe Tevsiat” yatırımları ile 1,7 milyon ton/yıla ve 1983-87 döneminde gerçekleştirilen “Tamamlama Yatırımları” ile 2,0 milyon ton/yıl seviyesine çıkartmıştır. Sürekli gelişme ilkesini esas alan Erdemir , 1990 yılında başlatılan ve ülkemizin en büyük yatırımlarından biri olan “Kapasite Artırma ve Modernizasyon (KAM) Projesi”ni tamamlamış bulunmaktadır. 1996 yılı ortalarında devreye giren ana üretim üniteleri ile birlikte, Erdemir ’in ham çelik ve yassı çelik üretim kapasiteleri sırasıyla 3,0 milyon ve 3,5 milyon ton/yıl düzeyine çıkartılmıştır. KAM Projesi ile ulaşılan üretim hedeflerini korumak, ürün kalitesini geliştirmek, birim maliyetleri azaltmak ve katma değeri yüksek yeni ürünler üretmek amacıyla yürütülmekte olan yatırımların yanı sıra; yeni yatırım programı ile 5,0 milyon ton/yıl nihai mamul üretilecektir. Şirketimizin büyüme politikalarına bağlı olarak, entegre demir çelik üretimi yöntemiyle uzun ürünler üreten İsdemir, yassı çelik üreten modern bir şirket yapısına dönüştürülmesi koşuluyla, 50 milyon USD nakit karşılığında Özelleştirme İdaresi’nden 31.01.2002 tarihinde satın alınmış ve böylece, Şirketimizin toplam ham çelik üretim kapasitesi 5,0 milyon ton/yılın üzerine çıkmıştır. Yurt dışında ise, demir çelik sektöründeki özelleştirme fırsatlarından yararlanmak amacıyla kurulan Erdemir -Romania SRL adlı Şirketimiz vasıtasıyla, Romanya’da 108 bin ton üretim/yıl kapasiteli silisyumlu yassı çelik üreten Laminorul De Benzi Electrotehnice (LBE) tesisi satın alınmıştır. Bu tesiste üretilen ürünler ile Türkiye, Romanya ve üçüncü ülke talepleri karşılanmaktadır. Nihai tüketicilerin, özel ebat ve toleranslardaki siparişlerini daha hızlı karşılayabilmek ve etkili dağıtım kanalları oluşturmak amacıyla kurulan 150 bin ton/yıl kapasiteli Erdemir Gebze Çelik Servis Merkezi A.Ş., 2002 yılında faaliyete geçmiştir.
Şirketimiz, teknolojik ve entelektüel bilgi birikimini endüstriyel kuruluşlarla paylaşmak ve daha fazla katma değer yaratmak amacıyla 2001 yılında Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. adı altında bir mühendislik şirketi kurmuştur. Bu şirket, yurt içine ve yurt dışına başta demir ve çelik sanayi ile ilgili her türlü mühendislik, müşavir-mühendislik, danışmanlık, araştırma geliştirme hizmetleri vererek, Türk Sanayii'nin gelişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Özelleştirme İdaresi tarafından 31 Mayıs 2002 tarihinde akdedilen “Devir Sözleşmesi” ile Çelbor’un hisseleri Erdemir ’e devredilmiştir. Çelbor’un ürettiği dikişsiz borular; buhar kazanları, petrokimya tesisleri, silah sanayi, hidrolik sistemler gibi önemli endüstriyel alanlarda kullanılmakta olup, stratejik öneme sahiptir. Sürekli büyümeye devam eden Şirketimiz, yurt içi hammadde kaynaklarını daha verimli şekilde kullanmak için Divhan A.Ş.’yi 15.04.2004 tarihinde satın almış ve Erdemir Maden San. ve Tic. A.Ş. adı ile faaliyete geçirmiştir. Önümüzdeki dönemde, müşterilerimizin yoğun olarak bulunduğu diğer bölgelerde de yeni servis merkezleri kurmak suretiyle hizmet ağının yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Bu amaçla, yurt dışında servis merkezi kurma çalışmaları sürdürülürken, yurt içinde, Marmara Bölgesi’nde servis merkezi kurulması amacıyla 10.12.2004 tarihinde Yarımca Porselen Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın alınmıştır. Büyümeye devam eden grubun lojistik ve taşımacılık işlemlerinin tek çatı altında toplanması amacıyla, 08.03.2004 tarihinde Erdemir Lojistik A.Ş. kurulmuştur. Ayrıca, Erdemir ’i ulusal demiryolu ağına bağlayacak Tren Ferisi Projesi Kasım 2004 tarihinde devreye girmiştir. Doğalgaz tedarikinde verimliliği artırmak için 2004 yılında Erdemir Gaz San. ve Tic. A.Ş. kurulmuştur. Türk Sanayii’nin gururu olan Erdemir , bağlı 9 şirketi ve yaklaşık 15.000 çalışanı ile bir Şirketler Grubu’na dönüşmüştür.

KİLOMETRE TAŞLARI

1959
Fizibilite raporu hazırlandı.
1960
28 Şubat’ta Erdemir ' in kuruluşu için özel kanun çıkarıldı.
1960
11 Mayıs’ta Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. kuruldu.
1961
İlk kazı ve inşaat çalışmaları başladı.
1965
15 Mayıs’ta Erdemir üretime başladı. (Kapasite: 0,5 milyon ton/yıl ham çelik)
1972
Ara Tevsiat tamamlandı. (Kapasite: 0,8 milyon ton/yıl ham çelik)
1978
I. Kademe Tevsiat tamamlandı. (Kapasite: 1,5 milyon ton/yıl ham çelik)
1983
II. Kademe Tevsiat tamamlandı. (Kapasite:1,7 milyon ton/yıl ham çelik)
1985
İMKB'nin açılmasıyla, Erdemir hisse senetleri işlem görmeye başladı.
1987
Tamamlama Yatırımları tamamlandı. (Kapasite: 2,0 milyon ton/yıl ham çelik)
1996
KAM I ve KAM II Projeleri tamamlandı. (Kapasite: 3,0 milyon ton/yıl ham çelik)
1997
2. Soğuk Haddehane Tesisleri işletmeye alındı. ISO 9002 Kalite Sistem Belgesi alındı.
1998
Toplam Kalite Yönetimi'ne geçişe hız verildi. 2005’e kadar Avrupa'da ilk 10 çelik üreticisi arasında olma hedefi belirlendi. Ülkemizin Karadeniz’deki en büyük limanı olan Yeni Liman Tesisleri işletmeye alındı.
1999
Kalay ve Krom Kaplama Tesisi işletmeye alındı. (Kapasite: 250 bin ton/yıl)
2000
Yassı çelik üretiminde 3,0 milyon ton aşıldı.
2001
Romanya’da 108.000 ton/yıl kapasiteli LBE Çelik Tesisi satın alındı. Erdemir Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. kuruldu. 150.000 ton/yıl kapasiteli Gebze Çelik Servis Merkezi kuruldu. Sürekli Galvanizleme Tesisi işletmeye alındı. (Kapasite: 250 bin ton/yıl)
2002
İskenderun Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. satın alındı. Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çelbor) satın alındı.
2003
TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi Ekim 2003’te yenilendi.
2004
Mart
Erdemir Lojistik A.Ş. kuruldu.
Nisan
Erdemir Maden San. ve Tic. A.Ş. kuruldu.
Haziran
Avrupa Kalite Ödülü Mükemmellik’te Yetkinlik Derecesi alındı.
Ekim
IISI 38. İstanbul Olağan Genel Kurul ve Konferansları ERDEMİR ev sahipliğinde düzenlendi.
Ekim
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG) Belgesi alındı.
Ekim
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Belgesi alındı.
Kasım
Ulusal Kalite Ödülü Büyük Ölçekli Kuruluşlar Başarı Ödülü alındı.
Kasım
Tren Ferisi Projesi devreye girdi.
Aralık
Erdemir Gaz San. ve Tic. A.Ş. kuruldu.
Aralık
Yarımca Porselen A.Ş. satın alındı.
Aralık
3.616.165 ton ile nihai mamul üretim rekoru, 1.651.465 ton ile soğuk mamul üretim rekoru, 3.604.051 ton ile satış rekoru kırıldı.

Hiç yorum yok: